Leasing, czyli rozwój firmy bez angażowania środków własnych. To możliwe!

Najnowsze wpisy

Firmy konsultingowe od lat pomagają przedsiębiorcom z całej Polski pozyskiwać finansowanie na realizację ich planów rozwoju. Zapewniają kompleksową obsługę planów inwestycyjnych również pod względem finansowym – współpracują z instytucjami finansowymi w zakresie leasingu. Odciążą Cię, biorąc na siebie sprawdzenie ofert dostępnych dla Twojej firmy, wyselekcjonowanie najkorzystniejszej z nich i koordynację całego procesu. Dzięki temu będziesz mieć więcej czasu na wykonywanie swoich zadań oraz pewność, że wybrana oferta leasingu jest optymalna.

Czym jest leasing dla firm?

Leasing jest specyficzną formą finansowania zakupu środków trwałych. Korzystając z leasingu, możesz bez angażowania własnych środków inwestować w rozwój firmy. Leasing stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej między finansującym (leasingodawcą) a przedsiębiorcą (leasingobiorcą). Polega ona na tym, że w zamian za określoną opłatę (comiesięczne raty leasingu) leasingobiorca może użytkować przedmiot leasingu przez czas trwania umowy. Leasing dla firm jest jednym z popularniejszych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczych, między innymi dlatego, że pozwala utrzymać płynność finansową i można wliczyć go w koszty prowadzenia działalności bez zmniejszania swojej zdolności kredytowej.

Choć najczęściej w leasing bierze się samochód osobowy, to umowa leasingowa może dotyczyć także innych pojazdów czy na przykład wyposażenia biura.

W ramach leasingu masz możliwość sfinansować zakup m.in.:

  • maszyn i urządzeń
  • instalacji OZE (np. fotowoltaika, pompy ciepła)
  • oprogramowania
  • pojazdów (np. leasing samochodu)
  • nieruchomości

Leasing dla firm to często wybierana przez przedsiębiorców forma finansowania zakupu samochodów i innych środków trwałych. Jednak w zależności od konkretnej firmy leasingowej różnią się kryteria, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać finansowanie. Każda tego typu firma dąży też do zmaksymalizowania swoich zysków i nie wszystkie działają etycznie. Zdarza się, że oferty leasingu nie są napisane przejrzystym językiem. Ma to na celu zachęcenie klientów, a jednocześnie zatajenie przed nimi ważnych informacji. Decydując się na wsparcie specjalistów, unikniesz wpadnięcia w pułapkę nieuczciwej firmy leasingowej.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – poznaj różnice, wybierz rozwiązanie!

Istnieją różne rodzaje leasingu w zależności od tego, co jest jego przedmiotem, jak jest skonstruowana umowa oraz jakie prawa i obowiązki mają wobec przedmiotu leasingu obie strony.

Najważniejsza różnica między leasingiem operacyjnym (bieżącym) a finansowym (kapitałowym) to fakt, że w wariancie finansowym przedmiot umowy zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych i czerpie z nich korzyści finansowe.

Prowadzisz firmę? Firma konsultingowa pozyska leasing dopasowany do Twoich potrzeb

Jeżeli szukasz ekspertów, którzy doradzą Ci od A do Z w kwestii leasingu – poszukaj sprawdzonej firmy konsultingowej. Pomoże Ci przeanalizować sytuację i potrzeby firmy, przedstawi najkorzystniejsze dla niej oferty i udzieli wsparcia w uzyskaniu finansowania. W razie potrzeby doradzi także w takich tematach jak zmiana ubezpieczyciela czy wykup przedmiotu leasingu.

Specjaliści firm konsultingowych pomogli już setkom firmom – wiedzą, co najczęściej sprawia przedsiębiorcom problem i chętnie pomogą też Tobie. Rozumieją, że masz na głowie mnóstwo spraw, a proces związany z pozyskaniem leasingu bywa skomplikowany. Dlatego powierz im kwestię pozyskania finansowania, a doradzą i pomogą Ci we wszystkich formalnościach.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać leasing dla firm?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od warunków danej firmy leasingowej. Jednak w przypadku większości z nich warunek konieczny do uzyskania leasingu to istnienie działalności na rynku przez minimum 3-6 miesięcy. Twoja firma funkcjonuje na rynku krócej? Nadal masz szansę skorzystać z leasingu, między innymi pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia umowy.

To, co jest ważne z punktu widzenia firmy leasingowej, to także przeszłość płatnicza potencjalnego leasingobiorcy. Sprawdzana jest więc między innymi historia w Biurze Informacji Kredytowej i wpisy w bazie dłużników. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na możliwość otrzymania leasingu jest wysokość wkładu własnego. Firmy leasingowe ustalają wysokość wpłaty własnej dla leasingu na poziomie od 0,5% do 45% wartości przedmiotu leasingu. Jak widzisz, rozbieżność jest bardzo duża. Wyższa wpłata własna wymagana jest na przykład w sytuacji, gdy klient jest mniej wiarygodny dla firmy leasingowej, jego działalność istnieje na rynku od niedawna i nie ma ugruntowanej pozycji.

Leasing a podatek VAT – to warto wiedzieć!

Wiesz już, co jest brane pod uwagę przez firmę leasingową i jakie podstawowe warunki musi spełniać przedsiębiorca, aby otrzymać leasing. A jak wygląda kwestia odliczenia podatku VAT w leasingu np. samochodu? Odpowiedź na to pytanie różni się w zależności od rodzaju leasingu.

Leasing operacyjny traktowany jest przez przepisy podatkowe jak świadczenie usług opodatkowane stałą stawką 23%, a odliczenie następuje od każdej faktury (raty leasingowej) wystawianej w kolejnych miesiącach. 

Z kolei w przypadku leasingu finansowego podatek VAT naliczany jest jednorazowo w chwili wydania przedmiotu umowy leasingowej. Nalicza się go od ceny nabycia, czyli sumy rat leasingowych.