Rejestracja - chcę założyć konto

Twoich danych użyjemy tylko do obsługi Twojego zamówienia. Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.

Tak, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NET Store Dominik Strasiński ul. Kondratowicza 19/64 03-242 Warszawa NIP: 5262594546 REGON: 143232567 adres elektroniczny – sklep@fabrykajeansow.pl 2. Przedstawiciel administratora danych osobowych Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest: Dominik Strasiński właściciel firmy NET Store Dominik Strasiński adres siedziby: ul. Kondratowicza 19/64, 03-242 Warszawa adres elektroniczny – sklep@fabrykajeansow.pl 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, marketing bezpośredni, świadczenie usług. 4. Czas przetwarzania danych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony 5. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są biuro rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych, firmy transportowe a także osoby przetwarzające dane osobowe na zlecenie. 6. Prawa osoby, której dane dotyczą Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: - żądania dostępu do swoich danych osobowych - żądania sprostowania swoich danych osobowych - żądania usunięcia swoich danych osobowych - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - żądania przenoszenia danych osobowych 7. Prawo do cofnięcia zgody Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. 8. Skarga do organu nadzorczego Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / oraganizacji międzynarodowej *

Menu
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl